Kalvos
  kontakt   obchod@kalvos.cz   +420 733 774 281

Ochrana osobních údajů

Vy, jakožto náš zákazník, jste nám svěřil Vaše osobní údaje. Ať už jste naším zákazníkem či pouze odběratelem našich novinek, tak Vaše osobní údaje zpracováváme. My za tyto údaje, respektive za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídáme. Přečtěte si a, prosíme, a seznamte se s těmito zásadami a s právy, které v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) máte.

Správce

Správcem je fyzická osoba, Ing. Tomáš Mikulenka, IČ: 66075653, se sídlem 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem, zapsaná u živn. odobu Magistrátu města Ústí n.L. pod č.j. 3767/živ/97/Per, ev. č.: 351001-18947, která provozuje tyto webové stránky: www.kalvos.cz.

Určujeme, jak a za jakým účelem budou Vaše osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jakožto správce Vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované legislativou, zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR:

  • zpracováváme a budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

Účely zpracování a rozsah osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami svěříte. Potřebujeme je k tomu, abychom splnili následující účely:

Poskytování služeb a plnění smluv

k tomu, abychom mohli plnit smlouvu, potřebujeme tyto údaje: Jméno a příjmení, korespondenční a fakturační adresu a č.p., telefon, e-mail, Vámi zaslané fotografie, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (výrobu produktu)

Vedení účetnictví

Musíme vyhovět zákonné povinnosti a Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme. Vyžaduje to povinná evidence daňových dokladů

Zasílání newsletterů - marketing obecně

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás novinky zajímají. Tento předpoklad máme 5 let od Vaší poslední objednávky.

Nejste-li našim zákazníkem a newslettery Vám chodí, tak jen na základě Vašeho souhlasu, taktéž po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu

Koláčky, nebo-li Cookies

Během Vašeho procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, dobu, jak dlouho jste na které stránce a odkud přicházíte. Tyto informace bereme jako oprávněný zájem správce, neboť díky těmto informacím Vám můžeme nabídnout lepší služby.

Používání Cookies můžete ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Udržujeme všechna možná technologická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

K Vašim osobním údajům přistupují pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci. Jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění expedice předáváme Vaše osobní údaje (jméno a přímení, dodací adresu, e-mail a telefon) třetím subjektům, jež jsou v souladu s GDRP. Jedná se o následující subjekty:

  • Česká pošta
  • PPL
  • DHL
  • DPD

Je možné, že v budoucnu využijeme další zpracovatele. Subjekty, se kterými spolupracujeme, ale vždy budou splňovat všechny podmínky správy osobních údajů.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

Ochrana osobních údajů Vám dává k dispozici celou řadu práv.

Právo na informace

Právo na informace je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Máte právo na informaci, jaké konkrétní informace o Vás zpracováváme a proč. Po vyzvání Vám tyto informace do 30 dnů doložíme.

Právo na doplnění a změnu

Jestli-že se změní některé Vaše osobní údaje, máte právo na jejich změnu a doplnění.

Právo na omezení zpracování

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně, špatně nebo nezákonně, můžete využít Vašeho práva na omezení zpracování. (například odhlášením z newsletteru omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení)

Právo na výmaz

Nepřejete-li si, abychom o Vás cokoliv věděli, máte právo na smazání všech Vašich osobních údajů a dat z našeho systému. Na zajištění tohoto práva na výmaz si vyhrazujeme 30 dní. O dokončení výmazu Vás budeme informovat.

Jsme však vázáni zákonnou povinností a musíme evidovat daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte-li pocit, že s Vašimi osobními údaji zacházíme nezákonně, máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Budeme však radši, pokud se nejprve obrátíte přímo na nás a pokusíme se situaci vyřešit a napravit.

Odhlášení z newsletterů

Newslettery Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás naše produkty zajímají.

Nejste-li našim zákazníkem, (dosud jste u nás nenakoupili), tak Vám zasíláme newslettery na základě Vašeho souhlasu.

V obou případech můžete kdykoliv souhlasy odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu na konci každého newsletteru.

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, jejichž zveřejnění by ohrozili zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů s námi.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje

Budete-li se na nás chtít v průběhu zpracování Vašich osobních údajů obrátit, využijte našich kontaktů.